ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ (КД 1) ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Професионална гимназия по транспорт – Русе за пореден път спечели проект за образователна мобилност по Програма „Еразъм+”- № 2017-1-BG01-KA102-035716. Тема на проекта е „УСТОЙЧИВО ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО – ЗАЛОГ ЗА КАЧЕСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ “.

Проектът ще се осъществи от ПГ по транспорт в качеството на водеща организация, в сътрудничество с партньорски организации- M.E.P. Гранада, Испания и AFPDM /Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo/- Португалия.

            Заложените дейности ще се осъществят през периода 1.09.2017 г. – 30.11.2018г.

            Бенефициенти по настоящия проект ще бъдат 20 ученици, преминаващи първоначална професионална подготовка в гимназията, както и двама преподаватели, в качеството на придружаващи лица. Практиката ще се проведе в гр. Гранада, Испания от 28 май 2018 до 17 юни 2018 г.

            Съгласно предвидената програма, с цел гарантиране на справедливост и прозрачност, подборът на бенефициентите ще се проведе от независима комисия, като класирането ще се извърши на два етапа, по предварително определени критерии. Одобрените на първия етап на класиране ученици ще преминат допълнителна професионална подготовка от 20 часа, след което ще положат изпит. Бенефициенти по проекта ще бъдат учениците, постигнали най-добри резултати след двата етапа на класиране.

            Партньорите от Испания са натоварени с настаняването, организацията и провеждането на предвидената практика в реална работна среда. След нейното приключване, учениците ще получат сертификати по EUROPASS, които са валидни във всички държави-членки на ЕС.

            Целта на инициативата е учениците да се адаптират към реалната работна среда в Европа, да придобият адекватна нагласа, да усвоят умения за работа с модерно и високотехнологично оборудване, да разширят езиковите и културните си познания, които в последствие да прилагат при професионалната си реализация.

            По Дейност 2 на проекта- Обучение на персонал в ПОО 15 учители и служители от гимназията ще обменят опит и добри практики в областта на професионалната област в гр. Монтижу, Португалия в периода от 27.08.2018 – 8.09.2018 г.

Дейностите по проекта се осъществява със съдействието и финансовата подкрепа на ЕС по програма „ЕРАЗЪМ+” /КД1 „Мобилност“/, администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Вашият коментар