Дейност 2

Реализация на Дейност 2 по ПРОЕКТ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ № 2023-1-BG01-KA122-
VET-000138540 по програма „Еразъм+” в Корк (Ирландия), свързан с обмяна на опит и споделяне на добри практики в образователната система.