Дейност 1

Професионална гимназия по транспорт – Русе за пореден път спечели проект за образователна мобилност по Програма „Еразъм+”, идентифициран под № 2023-1-BG01-KA122-VET-000138540 „Приобщаване на младите хора и надграждане на специфични професионални умения чрез интернационална мобилност“, осъществяван със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програма „Еразъм+” в гр. Лисабон (Португалия).