Дейности

Учениците от ПГ по транспорт получават социално- педагогическа подкрепа по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, реализиран от МОН.

Тренингите са свързани с превенция и преживяване на негативни последици от преживени кризи и създаване на ведра обстановка в училищата.

Обученията се осъществява от външни специалисти от педагог и психолог, които са от превантивно информационен център към гр. Русе, подкрепени от класните ръководители.

Дейността на проекта е за реакцията при евентуални случаи на пандемии, природни катаклизми и разрушения, подкрепа при насилие, заплаха от тероризъм в училищата и др.

График, тренинги МОН