Междуучилищни дейности

Автомобилната мехатроника е интердисциплинарна специалност,

която включва следните компоненти:

Механични системи – механизми, устройства, възли, сглобени единици

Електронни системи – датчици, микроелектроника, електромеханика

Информационни системи компютърна техника, софтуер

 

Учениците от ПГ по транспорт, включени в група по интереси по проект “Успех за теб” обявяват форум за представяне на професията на по-малките ученици, с цел популяризиране на професионалното образование и представяне на професията и специалността.

Ръководител на групата е инж. Венцислава Здравкова.

В срок до 12.06.2024г. молим всички училища, които проявяват интерес да кандидатстват за мероприятието ни.