ПРОЕКТ: В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г.

ПРОЕКТ: В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.07 „Ученически и студентски практики“. ПГ по транспорт участва по Компонент 1: „Ученически практики”.
Сформирани са 4 групи по 10ученика от 10, 11 и 12 клас, с ръководители Йордан Данков, Цветанка Петкова, Славчо Славов и Генчо Шишков. Практиката ще се проведе в сервизните центрове на фирмите КЛААС, ЕТ „ Електра – Д.Димитров” и „ Мотор сервиз”.
През учебната 2013-14 година са сформирани 2 групи от 10, 11 и 12 клас, с ръководители Йордан Данков и Цветанка Петкова. Практиката ще се проведе в сервизните центрове на фирмите ЕТ „ Електра – Д.Димитров” за 11 ученица от специалностите Автотранспортна техника и „ Стефани стил” за 10 ученици от специалност Икономическа информатика.
Целта е: предоставяне на допълнителна професионална подготовка в реални работни условия на учениците, улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар; изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса.