Професионална гимназия по транспорт – Русе е част от проекта ДОМИНО

 

 

 

Системата за дуално образование и обучение обединява усилията на публичния и частния сектор, за да могат младите хора да получат добро образование и трудови умения. Използването на швейцарския опит и експертиза в дуалното професионално образование е в основата на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“, който стартира в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Виждането на проекта ДОМИНО е, че професионалните училища трябва да подготвят можещи, интелигентни и висококвалифицирани специалисти, чиито умения отговарят на нуждите трудовия пазар.

Системата за дуално образование и обучение обединява усилията на публичния и частния сектор, за да могат младите хора да получат добро образование и трудови умения. Използването на швейцарския опит и експертиза в дуалното професионално образование е в основата на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“, който стартира в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Виждането на проекта ДОМИНО е, че професионалните училища трябва да подготвят можещи, интелигентни и висококвалифицирани специалисти, чиито умения отговарят на нуждите трудовия пазар. Първоначално две училища в България пилотно прилагат дуално образование в рамките на ДОМИНО.

През септември 2017 г. ученици от Професионална гимназия по транспорт- Русе, приети в специалността Автомобилна мехатроника“   се включиха  в проект „Дуално обучение в ПГ по транспорт, гр. Русе“,  финансиран от „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“ (проект ДОМИНО). Специалността беше определена в партньорство между училището и местните фирми. Изборът на младите хора е продиктуван от възможността за успешна професионална реализация в компании, базирани на територията на Русе. За прилагане на дуалната система училището сключи партньорски споразумения с ЕС „ТРАНС” ООД, ЕТ „Димитър Димитров – Електра”, „София Франс Ауто” – Русе ЕАД .

Основните дейности по проекта включват разработване на новите учебни планове и  дуалните учебни програми с участието на учители от професионалната гимназия. Наставници от фирмите преминават през специално обучение за работата си с учениците. За учениците обучението чрез работа е възможност за добра професионална реализация чрез получени в реална работна среда знания и умения наред с дипломата за завършено средно образование. По време на обучението си в VIII, IX и  X клас учениците получават и месечна стипендия, осигурена от ДОМИНО. В XI и XII клас те ще се обучават в рамките на два, съответно три дни в предприятията на партньорите по проекта.

Съчетаването на теоретичните знания от училището с обучение в предприятията гарантира подготовката на квалифицирани работници, от които се нуждае бизнесът  и обществото. Реформата на професионалното образование, в която участва ПГ по транспорт по линия на ДОМИНО предоставя по-добри перспективи за младите и допринася за намаляване на младежката безработица.

За повече информация за проекта посетете  www.dominoproject.bg

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Вашият коментар