Родителска среща

Уважаеми родители,

Ръководството на ПГ по транспорт  Ви уведомява, че на 15.03.2017 година от 17:30 h ще се проведе родителска среща.

Родителската среща ще протече при следният дневен ред:
1. Запознаване с окончателния протокол за подбор на бенефициенти по проект № 2016-1-BG01-KA102-022908 „Европейски модел на професионалната подготовка чрез устойчиво партньорство и сътрудничество“ Секторна програма „Еразъм+“ Програмата „Учене през целия живот“ Дейност „Мобилност“
2. Подписване на тристранни договори със бенефициентите.
3.  Други.

Публикувано в Обяви, Съобщения. Постоянна връзка.

Вашият коментар