Родителска среща

Уважаеми родители,

Ръководството на ПГ по транспорт  Ви уведомява, че на 28.09.2016 година от 17:30 h ще се проведе родителска среща.

Родителската среща ще протече при следният дневен ред:
1. Разясняване на новите моменти в Закона за предучилищно и училищно образование.
2. Разясняване на същността и функциите на Обществения съвет.
3. Избор на родители от всяка паралелка за членове на Обществения съвет.
4. Други
Забележка : Начина за избиране и функциите на обществения съвет са регламентирани в чл. 266-269 на Закона за предучилищно и училищно образование.
Благодарим Ви за отзивчивостта!

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Вашият коментар