Световен ден за борба с ХИВ/СПИН

Учениците от Професинална гимназия по транспорт отбелязаха Световния ден за борба с ХИВ/СПИН.
Денят е определен от Световната здравна организация за насочване на общественото внимание към проблемите с болестта и необходимостта от подкрепа и разбиране на хората, живеещи с това заболяване.
Учениците от училищния ученически съвет закачиха червени лентички на учителите и съучениците си, раздадоха презервативи и изготвени от тях информативни брошури.
Във фоайето на училището се създаде информативен кът с плакати, брошури и презентация за историята на откриване на ХИВ – вируса, превенция и лечение на заболяването.
Доброволци от БЧК изнесоха лекция
за запознаване с начините на предаване на инфекцията, превенцията и стереотипите на хората, свързани със заболяването.
Презентацията включваше кратка, но полезна информация по темата, както и игра с въпроси с различна степен на трудност.
Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.