Ученици от ПГ по транспорт проведоха мобилност в Португалия

От 27.05.2017 – 17.06.2017 г. в Монтижо, Португалия се проведе мобилност по проект „Европейски модел на професионалната подготовка чрез устойчиво партньорство и сътрудничество“ № 2016-1-BG01-КА102-022908. Партньор на гимназията е португалската организация AFPDM, акредитирана като  приемаща организация и предлагаща на участници от други страни шанса за професионално ориентиране и трудов опит за придобиване на знания и умения, необходими за успешна професионална кариера.

Участници бяха 16 ученици от 9,10 и 11 клас от Професионална гимназия по транспорт -Русе. Придружаваха ги Светла Петрова – старши учител по английски език и координатор на проекта и Йорданка Великова – старши учител. За да проведат производствената си практика, учениците бяха разпределени в различни сервизи. По време на практиката учениците се запознаха с дейността на португалските организации и тяхната структура, документите за кандидатстване и назначаване на работа в Португалия, програмни продукти и електронни платформи, които фирмите използват в ежедневната си работа. Те изпълняваха различни задачи, поставени от техните работодатели. Практикантите усъвършенстваха своите професионални умения и компетенции в различни области. За тяхното практическо обучение отговаряха наставници на конкретното работно място, ментори на приемащата организация и придружаващите ги учители. По време на мобилността учениците бяха посетени от директора на гимназията инж. Радосвета Жекова и инж. Генчо Шишков – старши учител, практическо обучение. Те се запознаха с работодателите и работните места и отчетоха постигнатите професионални умения и придобития опит.

Практиката се проведе на английски език, което значително повиши нивото на владеене на езика за професионални цели. За проведената практика учениците получиха Europass сертификати. Те осигуряват международно призната квалификация и подобряват перспективите за работа и трудовата мобилност.

 Културната програма включваше запознаване с историята и историческите забележителности Лисабон, Синтра, дворецът Пена, Кабу да Рока и др.

Осъществяването на мобилността и провеждането на триседмичен стаж в Португалия даде възможност на учениците от Професионална гимназия по транспорт – Русе  да разширят своите теоретични познания и практически умения в изучаваната професия и най-важното – да ги приложат в реални пазарни условия. Наред с това ги направи по-конкуретни и уверени на пазара на труда, чрез по-добри езикови умения, социални и интеркултурни компетенции.

Участието в мобилността доведе не само до усвояване на  специфични професионални знания и умения, а и до развитие на личностни качества, като отговорност, активна житейска позиция, инициативност, предприемчивост, умение за вземане на самостоятелно решение при поставена задача, осъзнаване на потребността от непрекъснато усъвършенстване и израстване в кариерата.

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Вашият коментар