Ученици от ПГ по транспорт ще проведат практика в Португалия

ПГ по транспорт реализира проект по програма „Еразъм+“. Мобилността на учениците се реализира в сътрудничество с AFPDM, Португалия по проект на тема „Европейски модел на професионалната подготовка чрез устойчиво партньорство и сътрудничество“ № 2016-1-BG01-КА102-022908.

Бенефициентите ще имат възможност да проведат практически занятия и демонстрират своите умения в реална работна среда. Престоят им в Монтижо, Португалия от 27.05.2017 – 17.06.2017 г. ще им даде възможност да демонстрират  придобитите професионални умения и компетенции, личните си качества и комуникативни способности. За проведената практика в сервизите на Мерцедес, Тойота и др., учениците ще получат сертификати EUROPAS, валидни в държавите членки на ЕС.

Бенефициентите ще споделят своя опит и впечатления и с други сродни гимназии

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Вашият коментар