Ученици от Професионална гимназия по транспорт – Русе преминаха триседмична производствена практика в Гранада, Испания

 

Ученици от Гимназията по транспорт в Русе преминаха триседмична производствена практика в Гранада, Испания. Това стана възможно благодарение на спечелен европейски проект № 2021-1-BG01-KA122-VET-000016814 за участие в изнесена производствена практика, сектор „Професионално образование и обучение“, относно ключова дейност 1 (КД1) – образователна мобилност „Европейска мобилност- осигуряване на равен достъп до качествено приобщаващо образование“ по програма ЕРАЗЪМ+.

В периода от 26 юни до 16 юли 2022 г. учениците от професия „Техник на транспортна техника“ проведоха практика в автосервиз Talleres Halim Reparatodo, S.L. в гр. Гранада, Испания.

Всичките 18 участници в проекта са очаровани от задграничната практика, която според тях е била на много високо ниво. За времето, прекарано в Испания, те повишиха езиковите си компетентности, придобиха професионални и ключови компетентности в професионалната област, развиха и подобриха способността за социална адаптация, изградиха умения за самостоятелност, способност за работа в екип, отговорност,  дисциплина, адаптивност към различни задачи, разшириха светогледа и разбирането за европейско гражданство и мобилност в рамките на Европейския съюз, придобиха самочувствие и усещане за равнопоставеност, обогатиха своята културна подготовка и информираност за друга държава – обичаи, история и нрави. Професионалните знания, които придобиха по време на професионалната практика, надградиха наученото в училище, а новите професионални умения направиха учениците ни по-добре подготвени и конкурентни за нуждите на пазара на работна ръка в професионалната област.

Според единадесетокласника Емилиян Николов, „приключението“, в което е бил въвлечен цели 19 дни, бидейки част от проекта под егидата на ,,Еразъм+“, му е позволило да съпостави знанията си и уменията си с европейските такива, да доусъвършенства майсторството си в „занаята“, а  Гранада и околностите на града са оставили ярък отпечатък от пребиваването му в Испания. Незабравими ще останат спомените от посещението на древна Алхамбра, забавните случки с маймуните в Гибралтар, както и китните курортни градчета Салобреня и Алмунекар– част от културната програма по проекта. И не на последно място ще запази спомена за доброто отношение, подкрепата и разяснението на всеки поставен въпрос от страна на менторите в автосервиз Halim Reparatodo, S.L.

Деветокласникът Сергей Илиев също е впечатлен от лятната производствена практика в Испания. Той споделя, че благодарение на участието си в проекта е проверил на практика, в чуждоезична страна английския си език чрез постоянна комуникация, а също и да доразвие някои личностни качества. Едно от най-важните неща, които е разбрал за себе си: доказал е, че може да се справя във всяка ситуация.

В резултат на успешно преминатата практика стажантите получиха Europass Certificate, Certificate of Attendance и  Certificate of Recognition For Acquired Experience and Competences. Проведената международна практика ще повлияе градивно на цялата училищна общност в Професионална гимназия по транспорт – Русе, ще затвърди интереса на местните фирми за сътрудничество с цел обучение и трудова заетост на завършващите млади специалисти.

Учители и ученици се гордеят, че за пореден път достойно представиха училището зад граница и утвърдха своето място в европейската общност на „Еразъм+“.

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.