Училищен вестник

В ПГ по транспорт – Русе се съживява една стара традиция – издаването на училищен вестник.
През годините това беше своеобразна трибуна за изява на учениците.
Тази година Ученическият съвет, подпомаган от госпожа Петя Атанасова, възобновява вестника в един по-модерен, електронен вариант.
Изданието ще е месечно и в него ще се поместват актуални и интересни новини, свързани с живота в гимназията.

Брой №1 за 2023 г.

Брой №2 за 2023 г.

Брой №3 за 2023 г.

Брой №4 за 2023 г.