Училищен кръг на НС „ Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”

На 18, 19 и 20февруари 2019 г. в Професионална гимназия по транспорт се проведе училищния кръг на състезанието „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“. Състезанието бе проведено в четири кръга:

  • Решаване на тест по Безопасност на движението по пътищата
  • Решаване на технически тест, съдържащ въпроси от Общо  устройство на автомобила, Експлоатация и диагностика на автомобила и др.
  • Майсторско управление на лек автомобил по зададено трасе.
  • Изпълнение на зададени практически задания.

Регламентът на състезанието провокира учениците да демонстрират своите умения и компетентности, придобити при обучението по професията за изпълнение на автомонтьорски операции, спазване на правилата за движението по пътищата, както и да покажат формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества – комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип.

В етапите на състезанието се включиха  ученици от  11 и 12 клас. След обобщение на резултатите от четирите кръга на състезанието бе избран отборът на ПГ по транспорт, който ще се представи на Регионалния кръг на състезанието „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ в гр. Силистра. Етапите на състезанието бяха наблюдавани от Слава Рачева – старши експерт по професионално образование, представители на бизнеса и ученици от ПГ по транспорт.

Участниците се представиха отлично, като съставът на отборът, който ще представи училището на Регионалният кръг на НС „ Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”, след обобщение на резултатите е следният:

  1. Симеон Николаев 12 а клас
  2. Димитър Маринов 11 б клас
  3. Кристиян Флешеров 11 а клас
  4. Есенер Ефраимов 12 б клас

Резервен участник:

  1. Мелих Качак 11 б клас

Да пожелаем на отборът успех и достойно представяне!

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Вашият коментар