Изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата


Заповед МОН от 14.12.2021г.