График прием

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ
В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
ЗА УЧЕБНАТА 2024 – 2025 ГОДИНА

След завършено основно образование:

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:

  • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НВО x 2
  • МАТЕМАТИКА НВО x 2,
  • ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – превърната в точки оценка* от VII клас от свидетелството за завършено основно образование
  • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – превърната в точки оценка* от VII клас от свидетелството за завършено основно образование

Максимален бал – 500
Класирането се извършва централизирано от Регионално управление на образованието.


*Скала за превръщане на оценките в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

  • отличен 6 се приравнява на 50 точки;
  • много добър 5 се приравнява на 39 точки;
  • добър 4 се приравнява на 26 точки;
  • среден 3 се приравнява на 15 точки.

 

ГРАФИК I-ви етап II-ри етап III-ти етап IV-ти етап
Подаване на документи 08-10.07.2024 26-29.07.2024 05-06.08.2024
Обявяване на списъците с приетите ученици до 12.07.2024 до 19.07.2024 до 30.07.2024 до 07.08.2024
Записване 15-17.07.2024 22-24.07.2024 31.07-01.08.2024 08-09.08.2024

Попълване на свободните места след четвърти етап-определя се от директора след 12.о8.2024 г., но не по-късно от 11.09.2024 г.