ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

ПРЕДИМСТВА НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

  • Позволява редуването на теория и практика, което създава разнообразие в образователния процес и повишава мотивацията;
  • Веднага виждаш практическото приложение на наученото, работейки в реална работна среда;
  • Имаш възможност да използваш модерната техника на предприятията;
  • По време на практическото обучение се интегрираш директно в производството;
  • Работиш на различни позиции и опознаваш особеностите на работа в отделните отдели, своя бъдещ работодател;
  • Трупаш трудов стаж;
  • След завършването си готов веднага да започнеш работа, без да губиш време за допълнителна подготовка;
  • Имаш по-големи шансове като квалифициран специалист на пазара на труда, конкурентоспособен си във всички страни от ЕС; благодарение на позитивния международнопризнат имидж на обучаващата фирма;
  • Изграждаш се като самостоятелна и отговорна личност;
  • Доказваш своите способности и получаваш възнаграждение за положения труд и за обучението си.