ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми ученици, родители и колеги,
по разпореждане на РЗИ – Русе във връзка със заболеваемостта от КОВИД – 19 на територията на Община Русе, от 24 януари до 28 януари на обучение от разстояние преминават следните паралелки:
VІІІа, VІІІб, ІХа, ІХб, XIa
Дневният режим на часовете и седмичното разписание се запазват непроменени.
Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.