На 18.01.2022г. ученици от ПГ по транспорт-Русе се включиха в националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, организирана от Националния статистически институт. Основната цел за участието на учениците е повишаване на функционалната им грамотност, засилване на интереса им както към статистиката, така и към математическите, обществено-хуманитарните и природните науки, включително и тяхната роля в различните сфери на обществения живот.

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.