Учебни планове 2022/2023 г.

Автомобилна мехатроника-дневна форма на обучение

8а клас

Автомобилна мехатроника-дуална форма на обучение

9а клас

10а клас

 11а клас I гр.

12а клас I гр.

Спедиция, транспортна и складова логистика-дуална форма на обучение

11а клас II гр.

12а клас II гр.

Автотранспортна техника-дневна форма на обучение

8б клас 1 гр.

9 б клас

10б клас 1 гр.

11б клас

12б клас 1 гр.

Подемно-транспортна техника-дневна форма на обучение

8б клас 2 гр.

10б клас 2 гр.

12б клас 2 гр.