УВЕДОМЛЕНИЕ

Професионална гимназия по транспорт-гр. Русе уведомява за инвестиционното си намерение да изпълни проект за модернизация на образователната инфраструктура-ремонт на учебен корпус, физкултурен салон и работилница на Професионална гимназия по транспорт-гр. Русе.

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.