На 09.05 – Денят на Европа в АЕГ „Гео Милев“ – Русе се проведе форум „Обмен на добри практики между ученически съвети“.
Ученици от много русенски гимназии представиха дейностите си и споделиха добри практики за инициативи и проекти, реализирани през настоящата учебна година. Гости на форума бяха г-н Сашо Щерев – експерт в отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ на Община Русе и експерти от Регионално управление на образованието – Русе – г-жа Валерия Лавчева – Старши експерт по организация на средното образование и г-жа Петя Лазарова – Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия.
Във форума взеха участие 15 училища от Русе, сред които и представители на ученическия съвет към ПГ по транспорт в лицето на Павлин Тодоров – 11а, Бахтишан Себайдинова – 11а, Сергей Илиев 10а, Драгомир Узунов – 10б, Даниел Великов – 9б.
Директорът на АЕГ „Гео Милев“ Маргарита Янакиева връчи сертификати на всички участници, както и книга с произведения, написана от учениците и учителите на Английската гимназия.
Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.