На 09.03.2024 в ПГПТ „Атанас Цонев Буров“ – Русе се проведе олимпиада по техническо чертане – областен кръг!
За областния кръг на олимпиадата бяха класирани ученици от Професионална гимназия по транспорт-Русе . Даниел Цанев и Йордан Русанов от 8б клас в първа група състезатели и Сечил Ахмед от 9б клас във втора група състезатели.
Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.