Учениците от Ученическия съвет към ПГ по Транспорт се включиха в дейностите по проекта „Бъди активен, а не агресивен“, който се изпълнява от сдружение „Дунавски инициативи за обединени региони“.

Учениците взеха участие в обучителната програма, която се проведе в хотел Рига, дискутирайки въпросите за вербалната и невербалната агресия, агресията в училище, навън и онлайн.

Гимназистите споделиха своите виждания и послания. Срещата беше интересна и ползотворна.

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.