Професионална гимназия по транспорт – Русе е одобрена да реализира дейност по Национална програма “Заедно в изкуствата и в спорта”.
Планираните дейности в училището са по Дейност 2 модул “Спорт” – волейбол.
Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.