На 09.05 в ПГ по транспорт се проведе ден на ученическото самоуправление. Ученици от VIII до XII клас влязоха в ролята на ръководство и учители за един ден. Длъжностите, които заемаха гимназистите са:
Директор – Велислав Бенев XIIа
Зам. директор – Даниел Марков XIIб
Главен дежурен учител – Теодор Енев Xб
Учител по География – Божидара Георгиева IXа
Учител по Химия – Калоян Йорданов IXб
Учител по Предприемачество – Сечил Ахмед VIIIб
Учители по Общо устройство на АТ – Кристиан Ненов и Селин Яхя IXа
Учител по Електротехника- Сергей Илиев Xа
Учител по Обща теория на измерване и изпитване – Кристиан Ненов IXа
Изводите, които учениците си направиха, бяха, че професията на учител е много отговорна, но и изпълнена с предизвикателства. А да си директор е мисия. Преподавателите и ръководството на ПГ по транспорт благодари на всички включили се и им пожелава да бъдат все така отговорни и съвестни.
Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.