Професионална гимназия по транспорт-Русе представи резултатите от ученическите практики и дуалното обучение, които се изпълняват с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г. на информационно събитие под мотото „Европейска подкрепа за дуалното обучение“, посветено на Деня на Европа и на Европейската година на уменията.

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.