Старши учител Весела Димитрова, заедно с учениците от 9а клас представи пред колеги от Професионална гимназия по транспорт-Русе урок за нови знания по география и икономика „Селища и урбанизация“. Темата беше представена чрез осъществяване на връзка с учебния предмет история и цивилизации, което дава възможност за по-дълбоко осмисляне на общите процеси и закономерности, за едно по-глобално възприемане на света и демографските проблеми, които вълнуват хората.

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.