16 ноември- Международен ден на толерантността!
Толерантност означава уважeние, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и слабости за проява на човешката индивидуалност. Толерантността не е само морален дълг това е добродетел. Независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какво увреждане имаме, ние искаме да споделим с другите нашия свят, нашите ценности. Съпричастни и толерантни сме, ако не отблъснем този опит, ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание.
Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.